tirsdag den 11. oktober 2011

linjefagsdokument #1

Mandag d. 26/9 (FS + LSH)

Mandagens første modul med en kort intro af faget, samt en powerpointgennemgang med primær fokus på linjefagsdokumentets 3 hovedpunkter; leg, æstetik og læring. Her blev vi bl.a. præsenteret for projektet mPc. Et europæisk projekt som går ud på at inddrage mediet i leg og læring i den pædagogiske praksis. Projektbeskrivelsen dannende grundlag for en del eksempler på medieleg undervisningen igennem. Alt i alt en meget teoretisk dag, hvilket indlægget også vil bære præg af. Her er først en mindre begrebsbeskrivelse:


Medieleg som begreb er som ordet siger, en leg med mediet. Det gælder om at gøre noget uventet med det, noget anderledes. Det er et uformelt forløb, hvor man leger sig til forståelser og undersøger mediet. Medieleg er kombinationen af forskellige teknikker (med eller uden inddragelse af teknologi), det skaber legearenaer og giver børnene/brugerne mulighed for at trække sig tilbage i deres egen verden. I medieleg ses der oftest et tydeligt skel mellem drenge og piger. Pigerne er typisk meget æstetiske.
Æstetik (indtryk, udtryk, aftryk) er tidligere et udtryk for ‘læren om det skønne’, hvilket i dag har ændret sig til at være mere af en vurderingssag. Æstetikken grunder i kommunikation mellem en afsender og en modtager. Vigtigst er det, at man kender sin målgruppe! For at kunne skabe en æstetisk læreproces er det yderligere vigtigt, at se på og inddrage følgende elementer; tillid og glæde, tid og rum, oplevelser og åbenhed (legende og undersøgende). 
-> Malcolm Ross har udformet en model for æstetikken i pædagogisk praksis.
Digital dannelse forudsætter, at den enkelte har udviklet tilstrækkelige digitale færdigheder. Derfor bør pædagogikken afspejle den digitale virkelighed og den teknologiske udvikling. Den digitale dannelse handler om at kunne se kreativt og kritisk til hvornår det digitale skal anvendes og i hvilken grad. Det digitale er i dag en forudsætning for at forstå sig selv og sin omverden.
Den formelle læring består af krav og undervisningsplaner. Det er noget der bliver bestemt og presset ned over os, som noget der skal læres. Her er dog ingen vished om, at det der læres egentligt er det rigtige.
Den uformelle læring er derimod det optimale læringsrum. Det finder sted overalt og her ingen begrænsninger. Her bygges læringen på lyst og motivation, typisk gennem en eller anden form for leg. 
Idéer til medieleg med kamera: Kamera på fjernstyret bil på rundtur i institutionen, anvendes i fangeleg eller andre former for kendte lege, skærm bruges som forrude i billeg, kamera som taske m.fl.
-> foto-finde-puslespil-leg: holdet deles op i et lige antal grupper. Hver gruppe får til opgave at finde et motiv til deres puslespil, som de herefter klippede ud. Puslespillene byttes mellem grupperne, og det gælder nu om at samle puslespillet, finde det præcis samme motiv og tage et 100% tilsvarende foto (vinkler, lys, billedudsnit osv). De to motiver sammenlignes. En rigtig sjov øvelse, som virkelig satte æstetikken i spil, da det nye billede skulle genskabes. Gemme-aspektet gjorde, at man pludselig så alt i rummet som et motiv, og det lagde grundlag for også selv at skabe/opstille nye motiver og tænke kreativt og anderledes. 
Yderligere reflektioner: Der skal ligges større tiltro og tillid til børnene. De er oftest mere kreative, innovative, forsigtige end pædagogerne - og de har langt større viden om teknologien og det digitale, da de er vokset op i en meget digital tidsalder. De skaber legen, og de skal nok vise stor forsigtighed overfor udstyret!
Relevant læsning: Digital Dannelse af Lotte Nyboe s.70-76 om uformel læring og artiklen ‘fangeleg’ fra mPc projektet.
I 2. modul arbejdede vi med (we)blogs. Klassen kommenterede på, delte holdninger om og kendskab til fænomenet blogs. Herunder undervisning om forskellige slags blogs og bloggere, samt idéer om hvad disse blogs/bloggere hver især har af formål ved at bruge blogs (linklogs, foto-, personlige/terapeutiske- og fagblogs m.fl.).  Efterfølgende oprettede hele holdet hver i sær vores egne blogs.
Formålet med blogs er, udover at få kendskab til fænomenet, at sætte fokus på det at dele og deltage i den digitale medieverden. Det handler om at tage aktiv deltagelse. Mediet er ikke længere noget vi ser udelukkende som modtagere af noget materiale, men vi deltager selv og skaber selv mediet. Der er bl.a gennem blogs opstået en deltagelses kultur, hvor man går ind og blander sig og deltager demokratisk. Man får her mulighed for at tale til hele verden gennem mediet. Der er dog flere etiske overvejelser forbundet med denne kultur (ex. selveksponering)!
Gennem blogs kan man danne sig en identitet. Man kan diskutere, lytte, lære og fortælle om alt fra meget personlige problemer til faglige interesser. Man kan mødes med folk på tværs af lande, etnicitet og poitiske holdninger, og skabe et rum (og evt en samtale) for forståelse, idéer og/ eller interesser. Der opstår en delekultur, hvor man deler ud af egne erfaringer og tanker, og tager brug af andres. 
-> Delekultur: man måler sig selv på det man deler.
Relevant læsestof: Digital Dannelse af Lotte Nyboe s. 43-55: Mediekultur, digitalisering og konvergens, samt s. 131-133 Weblog –et  børne - og ungdoms medie på vej.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar