onsdag den 30. november 2011

linjefagsdokument #18

Tirsdag d. 29/11:

Vi har i dag haft vores sidste time og derfor også sidste enme i MKD. Vi brugte det meste af dagen i klassen og fik undervisning i emnet internet. Vi blev præsenteret for et diasshow, hvorfra vi især diskuterede pædagogens rolle til internettet, samt nettets betydning for brugerne. Vi blev bl.a enige om, at barnets/brugerens verden og omverden samfundsmæssigt er så utroligt omskiftelig. Medierne kan derfor være med til at stabilisere en kaotisk hverdag, og skabe et rum med kontinuitet og ro. Alt er relativt, og meget afhænger af målgruppen, men generelt er dette noget som pædagoger bør støtte op om. I institutionerne bør det derfor være pædagogernes opgave, at skabe adgang til mediet, og yderligere være i stand til støtte barnet/brugeren i udviklingen af færdigheder og hernæst også omdannelsen til kompetencer.
Det er selvfølgelig også vigtigt at være kritisk! Der er mange dilemmaer ang. hvordan man bedst muligt beskytter og sætter rammer, uden at frarøve brugeren handlemuligheder og egenbestemmelse. Herunder kan man diskutere om ting som f.eks:

- Tidsbegrænsning på computerne
- Filtre og andre former for beskyttelse/afskærmning
- Blokeringer og udstikning af forbud

For mange målgrupper vil strengente beskyttende rammer virke spændende og udfordrende. Man risikerer derved ikke blot, at forbudene alligevel overskrides, men også at brugerne gør det i det skjulte, og ikke føler det korrekt og nødvendigt at spørge ind til vigtige emner som terrorisme, sex, kriminalitet osv. Pædagogens opgave er derfor også at være åben og interesseret i brugerens færden på nettet. De skal skabe dialog og kommunikation.

Internettet er et offentligt medie, og det er derfor også vigtig at være meget opmærksom og kritisk overfor den information man opsøger og modtager. Det er derfor yderligere vigtigt at forholde sig til:
- Webetik
- Kildekritik
- Rettigheder
- Ulovlig adfærd
- Markedsføring

Ingen kommentarer:

Send en kommentar